"Regler för vigselförrättare bör ses över"

Publicerad 2017-06-09

Bröllopstider. Regelverket för vigselförrättare bör ses över. Det kräver Humanisterna som anser att dagens regler är både otidsenliga och odemokratiska.

Föreningen hänvisar till ett öppet brev från ett flertal borgerliga vigselförrättare till justitieminister Morgan Johansson där vigselförrättarna kräver höjd ersättning. Ersättningen på 110 kronor per vigsel har inte höjts på 30 år, oavsett var vigseln utförs eller hur långa förberedelser som behövs, skriver Humanisterna med hänvisning till brevet.

Men framför allt, skriver Humanisterna, bör det bli lättare för icke-religiösa officianter att få vigselrätt. Som det är i dag, skriver föreningen, diskriminerar staten icke-religiösa trossamfund. Staten borde därför antingen ta bort möjligheten för religiösa trossamfund att utse vigselförrättare eller öppna upp regelverket så att borgerliga vigslar underlättas.

TT