Tusentals smittade höns måste avlivas

Publicerad 2017-10-16

Djur. En gård utanför Linköping har drabbats av fågelsmittan Newcastlesjuka. Enligt Jordbruksverket kommer 14 000 värphöns behöva avlivas, rapporterar ATL. Runt gården finns nu en skyddszon med en radie på tre kilometer. Dessutom står alla gårdar inom en mils radie nu under övervakning.

– Där finns ett tiotal gårdar. Dessutom tillkommer eventuella hobbybesättningar som länsstyrelsen har ansvar för, säger Anna E Holm, tillförordnad chef på enheten för häst, fjäderfä och vilt på Jordbruksverket, till tidningen.

Det är ännu oklart varifrån smittan kommer. De smittade fåglarna kommer att avlivas med gas.

TT