Kritik mot USA-kontroll på Arlanda

Publicerad 2017-10-06

Politik. Flera remissinstanser gör tummen ner för en lag som gör det möjligt för USA-resenärer att genomgå amerikansk inresekontroll redan på Arlanda. Det blir för rättsosäkert och för dyrt, kan kritiken sammanfattas, rapporterar Svenska Dagbladet.

Polisen ser flera allvarliga brister i regeringens utredning. Myndighetens jurister anser att om den amerikanska kontrollen på Arlanda blir verklighet skulle den innebära "bland de mest långtgående inskränkningar man kan göra i en stats suveränitet".

Även justitieombudsmannen, Datainspektionen och Tullverket kritiserar förslaget medan exempelvis Åklagarmyndigheten och Luftfartsverket inte har några invändningar.

Ett lagförslag från regeringen är att vänta under våren.

TT