Fällda gravstenar reses inte

Publicerad 2012-03-01

Uddevalla. Sedan olyckan i höstas, då en flicka miste livet efter att ha fått en gravsten över sig, har man fällt en mängd osäkra gravstenar i Sverige. Men många av dem kommer inte att resas igen, skriver Bohusläningen. Det är nämligen upp till de anhöriga att resa stenen på nytt och i många fall får kyrkogårdsförvaltningarna inte kontakt med de anhöriga.

I Uddevalla ska kyrkogårdsförvaltningen försöka finansiera resning av stenar med kulturhistoriskt värde.

TT