Junselevargen flyttad igen

Publicerad 2013-03-15

Stockholm. Den beryktade vargtiken från Junsele släpptes i dag i Stockholms län, enligt Naturvårdsverket. Men risken är att den vandrar tillbaka norrut ännu en gång.

Honan, som anses genetiskt värdefull, fångades in söder om Åsele på torsdagen och transporterades sedan söderut.

Orsaken till flytten är de problem som vargen orsakat renskötseln. Om den kommer att stanna i närheten av utsläppsplatsen är dock oklart. Tiken har redan flyttats söderut tre gånger och vid samtliga tillfällen sprungit upp till renarna igen.

– Det finns en stor risk att hon går norrut igen, vilket kan hänga samman med att hon har levt en stor del av sitt liv på renar. Men hon har hittills aldrig återvänt till exakt samma plats som tidigare, och i och med flytten har vi löst den akuta situationen för renskötseln i Junsele, säger Magnus Kristoffersson, projektledare vid verket.

Metoden att omedelbart släppa en varg efter att ha flyttat den, kallas "hard release" i Nordamerika. En annan metod är "soft release". Då placeras vargen i ett hägn på utsläppsplatsen där den får vänja sig vid de nya omgivningarna under en längre tid innan den släpps. Men den metoden har aldrig använts i Sverige.

– Det har funnits funderingar på soft release, och vi har tittat på de erfarenheter som gjorts i USA. Men problemet med soft release är att man talar om för vargen att "här ska du bo". Det är ju det som är själva poängen med metoden. Och det är svårt numera att hitta helt vargtomma områden i Mellansverige som lämpar sig för detta. Så det har aldrig blivit aktuellt, säger Kristoffersson.

Innan tiken släpptes försågs hon med GPS-halsband, vilket gör det möjligt att följa hennes rörelser. Eftersom hon tidigare visat tecken på eksem från halsband har det nya halsbandet försetts med så kallad drop off-funktion, vilket innebär att det ramlar av efter cirka en månad.

Enligt verkets experter var honan pigg när hon gav sig iväg från utsläppsplatsen.

TT