Plats i klassrum påverkar resultat

Publicerad 2015-10-19

Skola. Niondeklassare som satt långt bak i klassrummet under nationella proven i engelsk hörförståelse fick tio procent sämre resultat än kamraterna längre fram. Det visar en undersökning gjord av en forskargrupp vid högskolan i Gävle som har tittat på hur buller och ljud påverkar inlärningsförmågan.

– Denna försämring beror alltså enbart på att elever placeras långt från ljudkällan och inte på deras faktiska kunskaper, säger doktoranden Anders Hurtig till Gefle Dagblad och menar att olika klassrumsmiljöer gör att eleverna inte alltid utför testet på samma villkor.

Att buller och ljud påverkar lärandet är inte så konstigt, men enligt undersökningen presterade fjärdeklassare nästan dubbelt så bra när det var tyst och lugnt i klassrummet.

72 fjärdeklassare och 125 niondeklassare från skolor i kommunen ingick i undersökningen.

TT