Ytterligare ryskt bakslag i husbråk

Publicerad 2015-06-17

Lidingö. Svea hovrätt avslår Rysslands krav att ogiltigförklara försäljningen av det omstridda så kallade ryska huset på Lidingö. Domstolen anser inte att det "framkommit några skäl för att anse att den fysiska integriteten som skyddas enligt Wienkonventionen kränks genom att den utmätta fastigheten nu säljs på exekutiv auktion".

Ryssland hävdade i sitt överklagande att huset skyddats av diplomatisk immunitet eftersom det använts för diplomatiska ändamål - som bostäder åt diplomatisk personal och förvaringsplats för viktiga dokument.

De juridiska striderna om sjuvåningshuset har pågått sedan 1990-talet. De bygger i grunden på en tvist om en rysk skuld till en tysk affärsman, som Ryssland vägrar att betala. Affärsmannen vill att skulden ska regleras genom försäljning av huset, vilket Ryssland motsatt sig.

TT