Dålig koll på farligt avfall

Publicerad 2015-05-19

Miljö. Farligt och olagligt avfall transporteras på svenska vägar.

Kontrollerna är för få och straffen för låga, anser Riksrevisionen och kräver regeringsåtgärder.

Elektronik, kemikalier och bildelar kan innehålla giftiga och cancerframkallande ämnen och förekommer i svenska avfallstransporter. I rapporten som Riksrevisionen gjort ställs frågan, hur fungerar tillsynen av transporterna?

Inte alls är svaret.

– Det är klart att det allvarligt. Hanteras det inte på bra sätt finns en risk att avfallet dumpas, vilket innebär en fara för miljö och människor. Det här är också ett stort brottsområde, säger riksrevisor Margareta Åberg.

Riksrevisionen pekar på en rad brister, bland annat att ingen fullständig kartläggning av omfattningen av problemet gjorts, men också att samordningen mellan myndigheter som länsstyrelserna, kommunerna och Tullverket är bristfällig.

Få kommuner gör tillsyn

Bara fem procent av de tillfrågade kommunerna uppgav att de bedriver tillsyn över avfallstransporter.

Rekommendationen till regeringen är nu bland annat att genomföra en kartläggning liksom etablering av spårbarhetssystem men också straffskärpning.

– Det här brottet kan ge böter eller fängelse i två år men det vanligaste är beslut om exportförbud. Det händer att besluten kommer i retur och blir verkningslösa. Man måste fundera över om straffen är tillräckliga, säger Margareta Åberg.

Skrivarpatroner till Kina

Martin Johansson, specialist på miljöbrott vid Tullverket efterfrågar även han skärpta straff. Tillsammans med Länsstyrelsen stoppade Tullverket under förra året totalt 27 sändningar. Det handlade då om allt från begagnade bildelar på väg till afrikanska länder till skrivarpatroner till Kina.

– Förut var det mycket kylmöbler men nu har det blivit mycket skrotbilar och blybatterier. Vi försöker bredda kontrollerna men Sverige är stort till ytan och det är ett enormt flöde. I princip alla varor kan vara avfall, säger han.

TT