Fotoförbud tveksamt enligt Lagrådet

Publicerad 2012-03-14

Stockholm. Lagrådet avstyrker regeringens förslag om ett förbud mot kränkande fotografering och anser att förslaget är dåligt berett samt tveksamt rent sakligt. En lag som rör intrång i rätten till en personlig sfär kan vara bättre.

Det grundläggande problemet med förslaget är att det är en bilds innehåll som skulle bli avgörande, inte hur bilden införskaffats, enligt lagrådet. Rådet avstyrker lagstiftning "på det beredningsunderlag som nu föreligger."

Svenska Journalistförbundet tycker att Lagrådets yttrande är bra.

"Det har hela tiden varit Journalistförbundets uppfattning att ett förbud mot att ta vissa bilder strider mot den grundlagsenliga rätten för allmänheten att lämna uppgifter till media, bland annat bilder", säger Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet i ett pressmeddelande.

Som förbundet ser det finns det nu inget annat för regeringen och justitieminister Beatrice Ask (M) än att dra tillbaka förslaget. Förbundet tolkar yttrandet som att Lagrådet slår ned på att anskaffarfriheten måste respekteras samtidigt som grundlagsskyddade medier måste vara undantagna från ett förbud.

Journalistförbundet anser, något som också Lagrådet är inne på, att det naturliga är att lämna över frågan till den kommitté som sedan några år ser över lagarna om tryck- och yttrandefrihet, Yttrandefrihetskommittén.

Men justitieminister Beatrice Ask förlitar sig på sina experter och det politiska stödet.

– Jag har ju en parlamentarisk kommitté som varit enig om förslaget. Vi har ju snävat in det ganska ordentligt med hjälp av de grundlagsexperter som departementet har, säger Ask till TT.

– Andra tunga jurister som Justitiekanslern har ju tyckt att regeringens förslag varit rätt, men man kan ha litet olika synpunkter. Frågan är komplicerad och jag noterar naturligtvis Lagrådets synpunkter. Nu får vi bereda ärendet, säger Beatrice Ask.

TT