Så utvecklades vi ur enkla bakterier

Publicerad 2015-05-06

Vetenskap. En forskargrupp i Uppsala har upptäckt en "felande länk" - som visar hur enkla organismer har utvecklats till de komplexa celler som människor, djur och växter är uppbyggda av.

Hos bakterier och andra mikrober är cellerna små och enkla. Hittills har det varit ett mysterium hur de celltyperna kunnat ta ett evolutionärt språng till de mycket mer komplexa byggstenar som möjliggör avancerade livsformer som människan.

I en extrem miljö nära den hydrotermiska källan Lokes slott, nästan 2,5 kilometer under havsytan mellan Grönland och Norge, fanns svaret. Där hittade forskargruppen en tidigare okänd celltyp.

– Vi kunde knappt tro våra ögon när vi fick de första resultaten och det stod klart att vi hade upptäckt en celltyp som är ett slags mellanting mellan cellerna hos mikrober och de mer komplexa celler som vi själva, alla andra djur, växter och svampar består av, säger forskaren Thijs Ettema på Institutionen för cell- och molekylärbiologi vid Uppsala universitet, till unt.se.

De nyupptäckta mikroorganismerna är av en typ som kallar arkéer och har döpts till Lokiarkéer, efter platsen de hittades på.

Forskarnas studie publiceras i den ansedda tidskriften Nature.

TT