Brå leder kampen mot våldsbejakande extremism

Publicerad 2017-06-13

Politik. Brottsförebyggande rådet tar över arbetet mot våldsbejakande extremism, har regeringen beslutat.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) kritiserades av riksdagens konstitutionsutskott för brister i hanteringen och kontrollen av den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.

Nu har regeringen beslutat att lägga arbetet hos en myndighet under justitiedepartementet. Den tillfälliga nationella samordningen ska övergå till ett nytt permanent centrum

Det nya centret vid Brottsförebyggande rådet (Brå) kommer att ha tre huvudsakliga uppgifter, skriver Alice Bah Kuhnke och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) i en debattartikel, i Dagens Nyheter.

Det handlar om att bilda ett insatsteam som ska stärka stödet till kommunernas operativa arbete. Det betyder att "kommunerna ska få stöd i att utveckla och följa upp handlingsplaner och individrelaterade åtgärder", skriver artikelförfattarna.

Centret ska även bidra till att öka kunskapen om extremismens drivkrafter och uttryck. Dessutom ska det vara ett nav för den expertis som finns i Sverige på området.

TT