Kritik mot ny Saudi-affär

Publicerad 2012-03-20

Stockholm. Sverige har försökt sälja ett omfattande övervakningssystem till Saudiarabien, skriver Expressen. Enligt tidningens källor kunde systemet användas till avancerad övervakning av de egna medborgarna.

Expressen publicerar ett brev till den saudiske inrikesministern från handelsminister Ewa Björling (M) där hon 2009 erbjuder ett samarbete kring säkerhetssystemet. Enligt Björling var brevet ett led i försöken att sälja ett civilt alarmsystem av SOS-typ till Saudiarabien. Det hade inget med vapen eller försvarsmateriel att göra.

– Det här var något som inte alls omfattas av lagstiftningen för strategiska produkter, det var ett civilt SOS Alarm-system, ett blåljussystem om man så vill, säger Björling till TT.

– Sverige skrev ett förslag till ett civilt samarbetsavtal, ett Memorandum of Understanding, och till det skrev jag ett följebrev, säger hon.

Björling säger att det sedan ändå inte blev någon affär eftersom de svenska företag som var inblandade, däribland Saab, inte lämnade in något anbud.

Intresset från Saudiarabien berodde enligt henne på att svenska företag är världsledande på telekomsystem under jord, som är säkrare än andra. Och saudierna hade tänkt använda larmsystemet för, bland annat, säkerheten i samband med pilgrimsfärder till Mecka, då många människor är i rörelse.

– Varför ska människor, bara för att man inte lever i en perfekt demokrati eller Saudiarabien, inte få tillgång till ett svenskt SOS Alarm-system. Det är där vi, och de som tycker annorlunda, har olika grundsyn på handel. Jag tycker att vi ska finnas i svåra länder också, säger Björling.

För några veckor sedan avslöjade Sveriges Radios Ekoredaktion att svenska myndigheten FOI har skapat ett bulvanföretag för att i hemlighet bygga en stor vapenfabrik i Saudiarabien. Avslöjandet har bland annat lett till en debatt om Sveriges vapenexport till diktaturer.

Samtidigt har FOI nu lämnat in en anmälan om misstanke om brott mot sekretesslagen till justitiekanslern (JK). Bakgrunden till FOI:s anmälan är de handlingar som Sveriges Radio lagt ut på sin hemsida som FOI anser omfattas av sekretess.

FOI:s generaldirektör Jan-Olof Lind påpekar i ett pressmeddelande det principiellt viktiga i att "FOI lever upp till de höga sekretesskrav som åligger oss" och att det därför är angeläget att JK utreder.

Samtidigt ska FOI inte jaga rätt på den som läckt hemliga dokument.

"FOI har inte efterforskat och kommer inte att efterforska källor till de uppgifter som blivit kända via medier. Det finns ett efterforskningsförbud som vi naturligtvis respekterar", meddelar Lind.

TT