Lundsberg krävs på 178 400 kronor

Publicerad 2012-03-26

Stockholm. Internatskolan Lundsberg krävs på 178 400 kronor i skadestånd för en elevs räkning. Eleven ska ha blivit både kränkt och misshandlad av andra elever. Barn- och elevombudet (BEO) skriver att skolan känt till kränkningarna, men inte gjort tillräckligt för att förebygga och förhindra dem.

Samtidigt har Skolinspektionen bestämt att man ska fortsätta att granska tryggheten på Lundsberg. Bland annat genom ett besök i maj.

Den utsatte eleven, som i BEO:s beslut kallas för A, började på Lundsberg hösten 2009, då han gick i nian. Ungefär en månad efter skolstarten blev A slagen första gången, för att han inte bockat sig för de äldre eleverna när han lämnade rummet. Som straff blev han nedslängd på marken och slagen på armar och ben.

Oftast blev A slagen för att han ansågs ha brutit mot någon regel, exempelvis att han inte suttit på bara en tredjedel av stolen, vilket niondeklassarna skulle göra vid måltiderna. Andra gånger blev han slagen utan orsak.

Eleven har också berättat att de yngre och de nya eleverna, de så kallade tarmarna, tvingades till både boxnings- och brottningsmatcher för att underhålla de äldre. Tarmarna utnyttjades också för att utföra tjänster åt de äldre.

A har efter flera misshandelstillfällen fotograferat och filmat sina skador.

A var inte den enda som utsattes för kränkningar, men de utsatta var överens om att det bästa var att inte berätta för någon vuxen. Vid ett tillfälle då elever tillrättavisades och kränktes av äldre elever ska dock en så kallad husförälder ha varit med och tittat på.

Först i maj 2010 vågade A berätta för sin mamma om hur han hade det på Lundsberg. Men han ville inte att hon skulle prata med någon på skolan eftersom han var rädd att det då skulle bli värre. Mamman pratade ändå med husfar och med rektor. Rektor ska då ha sagt att det var omöjligt att göra något åt situationen så länge A inte var beredd att anmäla sina plågoandar.

Enligt skolan ombads rektor att lösa problemen utan vidare inblandning från eleven som inte ville koppla namngivna personer till specifika händelser.

Personalen uppmanades att hålla ögonen öppna för att förhindra och rapportera fortsatta kränkningar.

När skolan ger BEO sin bild av bakgrunden till kränkningarna målas det upp en bild av en elev som "hade vissa svårigheter med sociala interaktioner". Skolan beskriver också att eleven sade saker som gjorde att han "från första början blev betraktad som tämligen speciell av de andra eleverna på hemmet".

Vidare ska han ha uppträtt på ett sådant sätt att det var svårt att få någon att vilja dela rum med honom.

Skolan kommenterar också att A inte tyckte om fisk och potatis, vilket irriterade de andra eleverna. Husföräldern uppmanade då A att försöka att äta samma mat som de andra. "Eleven valde dock själv att fortsätta särbehandlas med specialkost", enligt skolan.

Skolan hävdar att man inte känt större delen av kränkningarna samt att det finns tydliga regler som förbjuder kränkningar, exempelvis så kallade maktlekar.

Den elevhemsföreståndare som deltog som åskådare vid ett kränkningstillfälle anses ha brustit i sitt ansvar och stängdes av från arbetsplatsen.

TT