Barnutredningar borta i datorhaveri

Publicerad 2014-07-09

Staffanstorp. Ett okänt antal utredningar om utsatta barn försvann när Staffanstorps kommuns datorsystem havererade strax före midsommar. Hur mycket material som har försvunnit är fortfarande oklart, men utredningar kommer att behöva göras om.

– Det är klart att detta är allvarligt, säger Annette Christiansson, tf chef vid individ- och familjeomsorgen, till Sydsvenskan.

Så vitt kommunen vet har inga anmälningar om barn som farit illa försvunnit. Backup finns i pappersform. Men verksamheter för hemsjukvård, hemtjänst, växelvård, boendestöd, LSS-boende och familjeteam har drabbats.

Händelsen utreds nu.

– Vad vi har kunnat se har det inte gått ut över någon enskild brukare så här långt. Men vi är inte klara, säger Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare inom kommunens vård och omsorg, till tidningen.

TT