Utvisningsärende blir fråga för HD

Publicerad 2016-11-02

Brott. Riksåklagaren (RÅ) vill att Högsta Domstolen ska pröva om en man som dömts för grov kvinnofridskränkning och misshandel av ett av sina barn också ska utvisas ur Sverige.

Växjö tingsrätt dömde mannen, som är i 35-årsåldern och har bott i Sverige i mer än fem år, till 14 månaders fängelse och utvisning i fem år. Göta Hovrätt fastställde fängelsestraffet men upphävde utvisningsbeslutet. "Med hänsyn till hans anknytning till Sverige anser hovrätten att mannens brottslighet inte är så pass allvarlig att det finns synnerliga skäl för utvisning", skriver hovrätten.

Riksåklagaren anser däremot att det finns synnerliga skäl för utvisning eftersom mannen enbart har en svag anknytning till Sverige och att han gjort sig skyldig till mycket integritetskränkande brott mot både hustrun och ett av familjens fyra barn.

En prövning av överklagandet skulle bidra till klargöranden och preciseringar av rättsläget och därmed vara av vikt för ledning av rättstillämpningen, skriver RÅ i sitt överklagande.

TT