Byggbranschen lär sig inte läxan

Publicerad 2013-10-25

Stockholm. Sex av tio arbetsplatser har dåliga rutiner runt tillbud, värst är det inom byggbranschen.

– Där finns många risker, så vi gör alltid inspektioner där, säger Jennie Karlsson.

Arbetsmiljöverket har under de senaste månaderna inspekterat nästan 2 200 arbetsplatser. Nu visar det sig att 60 procent brister i rutiner för att lära sig av tillbud.

– Tillbuden är en varning på att något hade kunnat gå fel. Vårt mål är att göra arbetsgivarna uppmärksamma på riskerna innan det händer något, säger Jennie Karlsson, nationell samordningsansvarig för insatsen på Arbetsmiljöverket.

Arbetsplatserna brister i rapportering, hantering och samverkan. De flesta inspektioner har gjorts inom tillverkning och byggsektorn, som också låg sämst till.

– Förebyggande arbetsmiljöarbete gynnar alla. Det är smart för verksamheten och gynnar individen och välfärden då det går att undvika arbetsskador som kostar samhället, säger Jennie Karlsson.

Hon förklarar att ett tillbud inte bara behöver vara en olycka som nästan har hänt.

– Det kan också handla om att vara för lite personal på ett kontor så att arbetsbördan blir för tung eller att du får en uppgift utan tillräckliga instruktioner, säger Jennie Karlsson.

TT