Flyktingström spräcker budget

Publicerad 2015-10-02

Flyktingkrisen. Tre månader återstår av året och redan har verkligheten sprungit ifrån regeringens prognos för flyktingmottagandet.

– Det står klart att det kommer att kosta mer pengar än vi trodde, säger migrationsminister Morgan Johansson (S).

I september sökte 24 306 personer asyl i Sverige. Det är en historiskt hög siffra och bara under en dag kom 1 300 personer. Hittills i år har drygt 73 000 personer sökt asyl, vilket är snuddande nära den helårsprognos på 74 000 som regeringens budget utgår ifrån. Den budget som presenterades så sent som den 21 september.

Tak över huvudet

I år har regeringen avsatt 17,4 miljarder kronor för migration och nästa år 19,4 miljarder kronor. Utöver detta beräknas nyanländas etablering kosta 15, 8 miljarder i år och 20,7 miljarder 2016.

Att flyktingmottagandet blir dyrare är klart, enligt Morgan Johansson, men hur mycket vill han inte spekulera i förrän Migrationsverkets nya prognos presenterats den 22 oktober.

– Just nu är tak över huvudet den största utmaningen. Det handlar om att få fram boenden för tusen personer om dagen. Det är en enorm logistisk utmaning, säger Johansson.

I september kom nästan 4 700 ensamkommande flyktingbarn. Hittills i år har det kommit drygt 14 000, vilket är ett par tusen fler än prognosen för hela året.

– Och det är fortfarande tre månader kvar på året. Placeringen av de ensamkommande barnen är en mycket, mycket stor utmaning, säger Morgan Johansson.

Vädjar till svenskar

Regeringen förbereder en ny form av stödboenden för de ensamkommande men just nu är det familjehem eller HVB-hem som står till buds, en boendeform som både är dyr och inte alltid den mest lämpliga.

– Det handlar också om att vädja till svenska folket om att ställa upp som familjehem. Jag tror att det är ganska många svenskar som skulle kunna tänka sig att ta emot något av de här barnen. Det behöver vi verkligen, säger ministern.

– Vi i Sverige har flera fördelar. Vi är ett organiserat land, vi har jämförelsevis starka statsfinanser och starka folkrörelser, som gör att många människor organiserar sig på frivillig basis. Det är så vi klarar den här situationen.

TT