Kan rökning göra dig galen?

Publicerad 2015-07-10

Hälsa. Rökning ökar risken för att drabbas av vanföreställningar, tror forskare. Drygt hälften av dem som drabbas av en psykos för första gången är rökare.

Att människor som lider av psykoser, då de drabbas av vanföreställningar, oftare är rökare är känt sedan länge.

Förklaringen har varit att dessa människor röker oftare för att lindra symtomen på sjukdomen eller biverkningarna av medicineringen.

Men forskare vid King´s College London kan nu visa att drygt hälften, 57 procent, av dem som drabbas av en psykos för första gången är rökare.

I den aktuella studien, som publiceras i Lancet Psychiatry, analyserades resultaten av 61 studier som utfördes mellan 1980 och 2014 och där närmare 300 000 rökare och icke-rökare ingick.

Kan det vara så, spekulerar de, att det är rökningen i sig som ökar risken för psykoser?

Boven i dramat kan vara dopamin, det vill säga den signalsubstans som är en avgörande spelare i hjärnans belöningssystem.

– För mycket dopamin är den bästa biologiska förklaringen vi har till psykotiska sjukdomar, som schizofreni. Det kan vara så att nikotin, genom att öka utsöndringen av dopamin, leder till psykoser, säger Robin Murray, professor i psykiatri vid King´s College London.

TT