Sista vargen skjuten i Örebro län

Publicerad 2015-01-22

Göteborg. Nu kan vargjakten starta även i Dalarna. Naturvårdsverket avslår begäran att jakten ska stoppas via en så kallad inhibition.

Det var länsstyrelsen i Dalarna som i början av december i fjol beslutade om licensjakt på fyra vargar inom renskötselområdet och fyra utanför. Beslutet överklagades och Naturvårdsverket upphävde det sedermera då länsstyrelsen inte visat att samtliga kriterier för licensjakt var uppfyllda.

För en vecka sedan fattade länsstyrelsen ett nytt beslut om licensjakt som gällde två revir och sju vargar.

Även detta beslut överklagades. Men yrkandena om inhibition har alltså nu avslagits och jakten kan starta som planerat på lördag.

Samtidigt avslutades jakten i Örebro län efter det att den tolfte och sista vargen i årets kvot skjutits på torsdagen, rapporterar SVT:s Tvärsnytt.

TT