Vill locka utländska universitet

Publicerad 2013-10-04

Stockholm. Sverige bör arbeta för att få utländska toppuniversitet att etablera filialer i Sverige. Men för att det ska lyckas måste regeringen bjuda in utländska universitet, samt se till att reglerna förenklas.

"Regeringen bör låta utreda hur regelverket vad gäller etablering och tillståndsgivning behöver ändras", skriver Maria Rankka, vd för Stockholms handelskammare, och Tobias Krantz, chef för utbildning vid Svenskt Näringsliv, på DN Debatt.

TT