M vill ha betyg i årskurs 3

Publicerad 2013-10-19

Norrköping. Betyg från årskurs tre och lättare att överklaga betyg. Men att arbeta mot stereotypa könsroller ska inte ingå i förskolans roll. Det är några av besluten från Moderaternas partistämma.

Moderaterna ska driva kravet på betyg redan från årskurs tre. Partistämman godkände partistyrelsens förslag. Regeringen införde helt nyligen betyg från årskurs sex.

– Vi vill att årskurs tre ska vara en kontrollstation, där man ser om elever behöver särskilt stöd. Vi ska inte ha elever som går genom hela skolan utan att vi upptäcker det, säger partiets skolpolitiske talesman Tomas Tobé.

Ett annat beslut på stämman blev att eleverna ska få utökade möjligheter att överklaga sina betyg. Här gick stämman längre än vad partistyrelsen egentligen ville. Brasklappen i beslutet är att det inte får innebära orimlig dokumentation för lärarna.

Ytterligare en förändring stämman beslutade i förhållande till partistyrelsens förslag var att elevers rättigheter vid skolnedläggningar ska stärkas.

Men ett förslag om att förskolan ska arbeta mot stereotypa könsroller fick inte gehör-utan avslogs. Ett annat beslut vittnar om att Moderaterna insett att RUT-bidrag till läxhjälp inte når alla. Nu föreslås att alla skolor som använder läxor i undervisningen också ska erbjuda läxhjälp.

– Vi vill se en ökad likvärdighet. Läxhjälpsstödet har haltat, så vi tycker att skolor bör erbjuda läxhjälp om man ger läxor i undervisningen, säger Tomas Tobé.

Stämman godtog inte heller partistyrelsens förslag att Skolinspektionen ska ta över tillsynen av fristående förskolor. Här blev beslutet att den ska ligga kvar i kommunerna men att Skolinspektionen ska stödja kommunernas arbete.

Andra beslut är att förskoleklassen blir obligatorisk, det vill säga grundskolan blir tioårig. M vill också att tillgången till förskolan ska förbättras för barn vars föräldrar är arbetslösa, har försörjningsstöd eller andra socialtjänstinsatser.

En ny modell för särskilt stöd, där rätt stöd ges redan i lågstadiet, föreslås också. Ett annat förslag är mer undervisningstid med fokus på matematik.

TT