Vattenledning till Öland invigs

Publicerad 2016-06-07

Vattenbrist. I dag invigs den nya vattenledningen mellan fastlandet och Öland - ett snabbygge som ska bidra till säkrare vattentillgång i både Borgholms och Mörbylånga kommun. Samtidigt uppmanas invånarna i de södra delarna av Kalmar län att sluta använda åvatten för att vattna fält och trädgårdar.

Flödena i flera vattendrag i denna del av Småland är de lägsta som uppmätts de senaste 30 åren den här tiden på året. Torkan utgör nu ett hot mot växt- och djurlivet längs åarna, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Vattenledningen, som går mellan Revsudden på fastlandet och Stora Rör på Öland, består av 4,2 kilometer sjöledning och 1,3 kilometer landledning. Den ska kunna förse Öland med cirka 1 000 kubikmeter vatten per dygn. Budgeten för projektet är 11 miljoner kronor. På Öland finns också planer på en avsaltningsanläggning.

TT