Invandrare är välintegrerade

Publicerad 2016-11-02

Utbildning. Invandrare i EU-länderna är mer välutbildade än infödda och nästan lika välrepresenterade på arbetsmarknaden

Det visar en undersökning av EU:s statistikbyrå Eurostat.

Bland infödda i EU hade drygt 30 procent en universitetsutbildning eller motsvarande, vilket är ungefär lika som hos första generationens invandrare. Bland andra generationens invandrare låg däremot siffran på 38 procent. Första generationen har svårare att hitta arbete än de infödda, med en skillnad på tio procentenheter, medan andra generationen har det lättare än de infödda.

I Sverige däremot har första generationens invandrare i högre grad universitetsutbildning än infödda, och den andra generationen något lägre. Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan infödda och första generationen är över 15 procentenheter, där infödda svenskar i högre utsträckning har arbete. I nästa generation är skillnaden bara två procentenheter.

TT