Justitieråd utreder Riksrevisionen

Publicerad 2016-12-16

Politik.

Riksdagen vill utreda Riksrevisionen efter avslöjanden om misstänkt jäv och misstänkt vänskapskorruption vid anställningar. En parlamentarisk kommitté har nu tillsatts som ska göra en översyn av myndigheten, skriver Riksdagsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Översynen ska bland annat belysa frågor som gäller hur riksrevisorerna ska fungera, förhållandet mellan riksdagen och Riksrevisionen samt effektivitetsrevisionen.

Utredningen ska ledas av Mats Melin, justitieråd och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen. Ledamöter har utsetts från samtliga riksdagspartier.

Kommittén ska lämna en första delrapport senast i juni 2017. Slutredovisning ska ske senast den 31 december 2017 så att eventuella grundlagsändringar ska kunna träda i kraft efter riksdagsvalet 2018.

TT