Justitieråd utreder Riksrevisionen

INRIKES

Politik.

Riksdagen vill utreda Riksrevisionen efter avslöjanden om misstänkt jäv och misstänkt vänskapskorruption vid anställningar. En parlamentarisk kommitté har nu tillsatts som ska göra en översyn av myndigheten, skriver Riksdagsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Översynen ska bland annat belysa frågor som gäller hur riksrevisorerna ska fungera, förhållandet mellan riksdagen och Riksrevisionen samt effektivitetsrevisionen.

Utredningen ska ledas av Mats Melin, justitieråd och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen. Ledamöter har utsetts från samtliga riksdagspartier.

Kommittén ska lämna en första delrapport senast i juni 2017. Slutredovisning ska ske senast den 31 december 2017 så att eventuella grundlagsändringar ska kunna träda i kraft efter riksdagsvalet 2018.

TT