ÖB: Fortsatt samarbete i Arktis

Publicerad 2012-04-14

Stockholm. De militära överbefälhavarna i de åtta länderna i Arktiska rådet har mötts i Kanada.

Länderna var eniga om fortsatt samarbete kring militärt bistånd vid olyckor och räddningsarbete i det alltmer ekonomiskt intressanta området.

– Mötet var på linjen förtroendeskapande, samarbete och militärt stöd till det civila. Vi betonade med mycket stor emfas - från både mig i samverkan med vår arktiske ambassadör och från andra länder - att Arktiska rådet är huvudorganisation i det här, säger Sverker Göranson, Sveriges ÖB, till TT.

Sverige är nu ordförandeland i rådet. I Kanada enades länderna om att fortsätta utveckla samverkan vid olyckor eller katastrofer, säger Göranson.

– Det handlar om vilka resurser som krävs, hur räddningsinsatser kan ledas och vad olika aktörer i respektive lands organisationer har för kunskaper.

Kring 30 procent av världens gasresurser och över 10 procent av oljan tros finnas i Arktis, liksom mängder av viktiga metaller. När klimatförändringarna smälter isarna underlättas exploatering och många fruktar mer av politiska, ekonomiska och militära konflikter kring området.

Göranson betonar de civila aspekterna av mötet i Kanada.

– Den viktigaste frågan är utbyte, en gemensam vilja att öppna upp Arktis i fredliga aspekter så att man inte får en spänning.

TT