Omstridd datalagringslag antas i dag

Publicerad 2012-03-21

Stockholm. I dag väntas riksdagen anta EU:s omstridda datalagringsdirektiv. Flera borgerliga ledamöter har sagt att de ska rösta nej. Men då Socialdemokraterna stöder förslaget väntas det röstas igenom med bred majoritet.

Antas direktivet blir operatörer skyldiga att lagra uppgifter om telefoni, meddelandehantering och internetåtkomst i sex månader.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet är emot. Sverigedemokraterna vill att uppgifterna bara ska lagras i Sverige.

Patrik Fältström, ledamot i regeringens IT-råd och en av dem som varit med och utrett datalagringsdirektivet, anser att det vore ett misstag att säga ja till direktivet.

Han säger till SR:s P3 Nyheter att direktivet tillsammans med annan lagstiftning som är på väg riskerar att bli allt för integritetskränkande.

– Jag är en av de personer som är för att polisen ska kunna få utreda terroristbrott, men jag är också förespråkare för en stark integritet där vi sätter gränser för de verktyg, och kontrollerar de verktyg som polisen får, säger Patrik Fältström till P3 Nyheter.

TT