Riksdagens beslut om spelberoende hyllas

Publicerad 2017-06-20

Hälsa. Den som har problem med sitt spelande ska i fortsättningen få hjälp av kommunen eller landstinget att sluta. Spelberoende jämställs i lagen med andra missbruk som alkoholism eller drogberoende.

– Jättebra. Nu kan inte kommuner komma undan att ta ansvar, säger företrädare för de spelberoende.

Beslutet fattade i riksdagen på tisdagen genom att inkludera spelberoende i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Det välkomnas av Spelberoendes riksförbund som i många år efterfrågat åtgärden.

– Nu måste alla få hjälp i hela landet. Tidigare har inte kommunerna behövt ta ansvar. Nu blir de tvungna att hjälpa till med behandling, säger ordförande Henrik Armus.

Han upplever att det i dag är lätt att falla in i ett beroende med många lockelser.

– 90 procent av dem som kommer till oss i föreningen i Göteborg spelar på nätkasinon. Och de spelen är de som de gör mest reklam för i tv, till exempel.

"Inte automatiskt"

Föreningarna har märkt hur bolagen även vänt sig mer mot kvinnor som i allt större grad vänder sig till föreningarna för hjälp.

Hjälp till självhjälp finns i dag antingen på de åtta orter i landet där förbundet har en förening eller, om kommunen sagt ja, traditionell behandling för missbruk på landets enda behandlingshem för spelberoende i Linköping.

Med lagändringen får även kommuner och vården i uppdrag att förebygga och motverka spelmissbruk, på samma sätt som de i dag ska motverka annat missbruk. Kommunernas socialnämnd ska även aktivt arbeta för att förebygga och motverka spelmissbruk bland barn och unga.

Beslutet är positivt för folkhälsan menar Folkhälsomyndigheten.

– Det är ett missbruk precis som vid droger eller alkohol. Men frågan har hängt i luften och därmed har det inte automatiskt funnits rätt till stöd och behandling, säger generaldirektör Johan Carlson.

"En hälsofråga"

Han ser det som särskilt välkommet att myndigheterna även får i uppdrag att förebygga och förhindra utvecklingen av missbruk. Tillräckligt många, eller runt 30 000, är drabbade för att det ska bli en fråga för folkhälsan.

– Det är först när spelet lett till ekonomiska konsekvenser som samhället gripit in men det är en hälsofråga. Poängen nu är att man kan komma in tidigare. Det ett missbruk där många även mår väldigt psykiskt dåligt och dras ner i en ond spiral.

Carlson hoppas att lagändringen även får myndigheterna att arbeta mer brett och förebyggande.

– Nu kan samhället hantera spelande över lag på ett annat sätt och börja upptäcka problem tidigt. Att sprida kunskap till exempel. Många unga i dag spelar men är inte medvetna om hur illa man kan landa när man börjar spela.

TT

Följ ämnen i artikeln