Thailand trafikmässig mardröm

Publicerad 2015-10-19

Trafiksäkerhet. Olyckor på svenska vägar skördar liv - men i ett globalt perspektiv är Sverige det trafiksäkraste landet.

Afrika har de högsta dödstalen, men också det stora semesterparadiset Thailand är ett högriskland.

Mer än 1,2 miljoner människor dör i trafiken varje år. Bland unga människor (15-29 år) är trafikolyckor den vanligaste dödsorsaken, konstaterar Världshälsoorganisationen (WHO) i sin färska rapport Global Status Report on Road Safety 2015.

Antalet skadade i trafiken är nästan ofattbara 50 miljoner per år.

Det positiva är att dödsolyckorna globalt inte ökar, trots en ökad motorisering i låg- och medelinkomstländer. Men, konstaterar WHO, för lite görs för att få ned olyckstalen. Det handlar om tuffare hastighetsbegränsningar, bältes- och nykterhetskrav och vägar som är anpassade även för cyklister och fotgängare. Nästan hälften av de förolyckade är nämligen oskyddade trafikanter.

– Här har västvärlden ett jätteansvar att hjälpa länder som motoriseras med säkerhetsfrågorna, säger Mats-Åke Belin, trafiksäkerhetsexpert vid Trafikverket.

Nollvision

Sverige har det lägsta dödstalet av alla länder: 2,8 per 100 000 invånare.

– Med vår nollvision och ständiga utvecklingsarbete längs vägarna har Sverige länge uppfattats som en världsmästare i trafiksäkerhet, konstaterar Mats-Åke Belin och fortsätter:

– Sverige har också nytta av en fordonsindustri som profilerar sig på säkerhet.

Semestervårdslös

I bjärt kontrast till Sverige står Libyen med ett dödstal på 73,4. Näst farligast är Thailand, med 36,2, vilket semesterfirare kanske inte bör förtränga.

– Människor reser runt i världen och har förväntningar på en viss säkerhetsnivå. Samtidigt tar man inte med sig de beteenden man har hemma, utan sätter sig exempelvis på en motorcykel utan hjälm. Den vanligaste dödsorsaken bland turister är inte våld, utan trafikolyckor, säger Mats-Åke Belin.

TT