Giftigt vatten hos fler än väntat

Publicerad 2015-05-16

Miljö. Förbjudna miljögifter kan finnas i dricksvattnet på fler platser än väntat. Landets länsstyrelser har identifierat över 500 platser där yt- och grundvatten kan ha förorenats av kemikalier från bland annat brandskum. Kartläggningen är en del av ett större regeringsuppdrag och syftet är att få en storskalig bild över hur utbrett problemet med perflourerade ämnen i vattenmiljön är i Sverige, säger Karl Lilja på Naturvårdsverket, som har sammanställt listan, till SVT.

PFAS är en hel grupp av syntetiska ämnen, ett av de mer kända ämnena är PFOS som förbjöds inom EU 2008 och används för exempelvis klädimpregnering, ytbehandling och rengöring.

Någon akut hälsorisk föreligger inte enligt Livsmedelsverket men en amerikansk undersökning påvisar ett möjligt samband mellan PFAS och tarmsjukdomen ulcerös kolit, sköldkörtelsjukdom samt njur- och testikelcancer.

TT