Inget åtal - Macchiarini är "mycket glad"

Publicerad 2017-10-12

Macchiarini-fallet. Det saknades tillstånd, luftstrupsoperationerna var i lagens mening oaktsamma - och alla patienter dog. Ändå läggs förundersökningen mot Paolo Macchiarini ner.

Ett besked som välkomnas av kirurgen.

"Jag är mycket glad över att myndigheterna har varit så noggranna i sin utredning och att den nu är klar. Slutsatsen att alla som var involverade i verksamheten agerade utifrån god vilja och utgick från patienternas bästa är mycket välkommet, efter den intensiva och negativa press som jag och mina kollegor har blivit utsatta för", skriver han i en kommentar till TT och fortsätter:

"Som jag alltid har sagt så har jag gjort mitt bästa för att ge dessa dödligt sjuka patienter en chans att bli botade".

Macchiarini skriver också att sådana här nya operationsmetoder självklart kan utvecklas och bli bättre och att det som hänt kommer att påverka hans arbete framöver.

Åtal läggs ner

Den tidigare "stjärnkirurgen" Paolo Macchiarini åtalas inte för de uppmärksammade luftstrupsoperationerna på Karolinska sjukhuset. Anledningen, berättar förundersökningsledaren Jennie Nordin till TT, är att brott inte går att styrka.

– Vi kan inte bevisa att det hade blivit bättre med någon annan behandlingsmetod.

Det var i juni förra året som Macchiarini delgavs misstanke om brott i fyra fall. Misstankarna avsåg brott i samband med operationer, varav tre gällde operationer av syntetiska luftstrupar medan den fjärde handlade om helt annan operation som utfördes på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

"Oaktsamt"

Misstankarna rörde vållande till annans död alternativt vållande till kroppsskada för de tre luftrörsoperationerna samt vållande till kroppsskada för den fjärde operationen.

Men om brott ska gå att stryka måste ett antal kriterier vara uppfyllda, bland annat att operationerna genomfördes av oaktsamhet, i strid mot vetenskap och beprövad erfarenhet, som det heter. Enligt åklagaren var det oaktsamt att genomföra luftstrupsoperationerna - men det går inte att styrka att något annat tillvägagångssätt hade varit bättre.

– Det är fel att göra som han har gjort, för han har varit oaktsam. I den bedömningen ligger att han har agerat i strid mot vetenskap och beprövad erfarenhet, säger åklagaren Jennie Nordin.

TT: Så det är inte brottsligt att använda icke-beprövade metoder?

– Vi anser att det är oaktsamt, men vi kan inte styrka brott i förlängningen för vi kan inte bevisa hur det hade blivit om man hade gjort någonting annat.

Kräver lagändring

Vad gäller den fjärde operationen anser åklagarna att den inte ens var oaktsam.

Det faktum att det saknades etiska tillstånd och tillstånd från Läkemedelsverket var ett uppenbart regelbrott, men preskriptionstiden för dessa handlingar är två år, något Jennie Nordin beklagar.

– Den typen av anmälningar kommer ofta in till polis och åklagare när de redan är preskriberade. Första operationen skedde 2011 och vi fick in anmälan först 2015. Därför måste preskriptionstiden höjas, säger Jennie Nordin.

Känga till medier

Macchiarini ger också en känga till medier i kommentaren till TT. Han anser att mediebevakningen har varit extrem och att den nu måste granskas.

"Mycket av det som har hänt har framställts på ett oriktigt sätt, antingen avsiktligt eller genom bristande intresse för att förstå detaljerna i fallen", skriver han.

Advokat Björn Hurtig berättar att både han och Macchiarini dock är förvånade över åklagarens bedömning att Macchiarini agerat oaktsamt.

– Samtidigt som de säger att man inte kan redovisa att någon annan metod skulle ha varit bättre. Då förstår varken jag eller Paolo (Macchiarini) varför han agerat oaktsamt.

TT