Jämställd familj har fler sjukdagar

Publicerad 2015-06-01

Socialförsäkring. Mammor och pappor som delar på ansvar för hem och familj löper högre risk att bli sjukskrivna.

En effekt av att öka männens uttag av föräldradagar skulle därmed kunna bli fler sjukskrivna - om inget mer görs.

Risken att bli sjukskriven är lägst i familjer där mamma tar ansvar för hem och barn och pappa för att försörja familjen. Om föräldrarna däremot försöker dela jämställt eller om mannen tar ett större barnansvar ökar risken för sjukfrånvaro, enligt en rapport från Försäkringskassan.

Påfrestningar

Förklaringarna kan vara flera, enligt försäkringsdirektör Laura Hartman.

– Man är en normbrytare i många avseenden och det kan vara slitsamt och ge reaktioner från omgivningen som gör att man i längden inte orkar med. Det kan också vara så att dagens arbetsliv inte fullt ut går att kombinera med påfrestningarna under småbarnsåren, säger hon.

Det vanligaste bland svenska föräldrapar är en traditionell arbetsfördelning. En sådan innebär i snitt 12 procents lägre risk för kvinnor att bli sjukskrivna och en 10 procents lägre risk för männen. I jämställda par ökade risken däremot med 15 procent för kvinnorna och 7 procent för männen, och vid en otraditionell fördelning var siffrorna ännu högre.

TT: Tjänar samhället på ojämställdhet?

– Den eventuella nyttan i termer av minskad sjukfrånvaro måste vägas mot alla andra effekter vi känner till, exempelvis i form av sämre inkomstutveckling och sämre pensionsutveckling för kvinnor, säger Laura Hartman.

Förändringar

Statens kostnader för sjukskrivningar har stigit kraftigt de senaste åren. Om männens ansvar för hem och barn ska öka kan det leda till ökad sjukfrånvaro om inga förändringar sker i övrigt, enligt Försäkringskassan.

– Vi måste ställa oss frågan hur arbetslivet behöver förändras, men också skapa debatt kring våra uppfattningar om hur arbetsfördelningen vid föräldraskap "ska" se ut, säger Laura Hartman.

TT