Risker med oren luft underskattas

Publicerad 2017-01-26

Hälsa. Svenskar är omedvetna om hälsoriskerna av luftföroreningar och skyddar sig därför inte på ett aktivt sätt, visar en undersökning.

Samtidigt kan det enskilda beteendet, som att undvika bilkörning och vedeldning, göra stor nytta för hälsan.

Luftföroreningarna har nått alarmerande höga nivåer under vintern i flera europiska storstäder, däribland Stockholm. Bilavgaser pekas ut som en av de största faktorerna och i Frankrike har flera åtgärder på påbörjats för att bromsa utvecklingen.

Enligt Svenska miljöinstitutet (IVL) dör 5 500 människor i Sverige en för tidig död varje år till följd av sjukdomar som orsakats av luftföroreningar. Den smutsiga luften sätter sig på luftvägarna och kan leda till lungbesvär och hjärtinfarter. De samhällsekonomiska kostnaderna uppgår till nästan 42 miljarder kronor.

Stor omedvetenhet

Trots det är svenskarna själva omedvetna om riskerna och gör därför ingenting för att aktivt skydda sig mot partiklarna, visar en undersökning från Yougov.

– Jag tror att det är ganska svårt att ta till sig. Men det är allvarligt så till vida att om man förstod vilka risker det var kanske man skulle vara mer motiverad att tänka över vad man själv gör, säger Karin Sjöberg, enhetschef vid IVL, till TT.

Självrannsakan behövs

Samtidigt som problemen inte tas på tillräckligt stort allvar finns det ingen anledning till oro anser Karin Sjöberg. Åtgärder som trängselskatt och dubbdäcksförbjud på visa gator har stor betydelse.

I stället handlar det om att se över sitt eget beteende. Exempelvis att inte vistats onödigt länge på övertrafikerade gator, att byta bilkörningen mot kollektiv trafik, och att undvika vedeldning.

– Man kanske tycker det är mysigt med en brasa och att det inte är en stor sak. Men det är fullt av farliga partiklar. Det ska man unna sig någon gång då och då, om ens alls, säger Karin Sjöberg och tillägger:

– Om man ska elda ska man kontrollera att man har en bra kamin och att man inte stoppar in vad som helst i elden, typ mjölkpaket.

TT