Id-kontroller till den 4 november

Publicerad 2016-06-09

Flyktingkrisen. Id-kontroller för passagerare som reser med buss, tåg eller passagerarfartyg från Danmark till Sverige förlängs till den 4 november i år. Beslutet fattades i dag av regeringen.

Kontrollerna infördes den 4 januari för att inledningsvis gälla i sex månader. Från början var det meningen att kontrollerna skulle ta paus i två veckor i juli innan en ny period får börja, men eftersom riksdagen fattat beslut om att ta bort karenstiden på två veckor kommer id-kontrollerna att fortsätta utan uppehåll.

Berörda myndigheter får i uppdrag att utvärdera positiva och negativa effekter av id-kontrollerna, enligt regeringsbeslutet.

Regeringen har tidigare beslutat om att förlänga gränskontrollerna till och med den 11 november i år.

TT