Fritt fram för säljsamtal till mobil

Publicerad 2015-05-21

Konsument. Nu får försäljare ringa din mobiltelefon trots att du inte samtyckt till det. En ny dom ger telemarketingbranschen rätt mot Konsumentverket.

– Från och med nu har vi ett annat rättsläge, säger Cecilia Tisell, ställföreträdande konsumentombudsman.

Tidigare stod det i branschens etiska riktlinjer att det inte var tillåtet att ringa säljsamtal till privatpersoners mobiler utan deras godkännande. Det ändrades i februari 2014. Konsumentverket menade dock att ändringen stred mot god marknadsföringssed.

– Du kan bli uppringd i en bilkö, när du hämtar barnen på dagis, i många situationer där det är ännu svårare att ta ställning till om du ska anta erbjudandet än om du är hemma vid din fasta telefon, säger Cecilia Tisell.

Rekommenderar att "nixa"

För att få klarhet i vad som gällde stämde Konsumentverket elhandelsbolaget Energibolaget i Marknadsdomstolen. Nu har domen kommit, och den ger grönt ljus till försäljare att ringa även mobiler - om inte mobilinnehavaren har registrerat sin telefon i Nix-registret. Marknadsdomstolens beslut går inte att överklaga.

– Vi rekommenderar konsumenter som inte vill bli uppringda att de "nixar" sina abonnemang, säger Cecilia Tisell.

"Aggressivitet"

Enligt Konsumentverket är det så mycket som 96 procent av konsumenterna som inte vill bli uppringda av företag där man inte redan är kund, och flertalet tycker att det är lätt att bli vilseledd av försäljare.

Cecilia Tisell kallar säljsamtalen "ett av de största konsumentproblemen vi ser i Sverige".

– Inte minst aggressiviteten hos säljarna, att man forcerar och är övertygande. Det gör det svårt för många att värja sig, särskilt äldre och personer med funktionsnedsättning. Man kommer under försäljarens inflytande.

TT