Dyrt med mer personal i äldrevården

Publicerad 2012-03-14

Stockholm. 11 miljarder kronor. Så mycket kan kommunerna tvingas betala för de nya bemanningskrav som väntas införas inom demensvården, skriver Dagens Samhälle. Socialstyrelsen väntas komma med nya riktlinjer inom kort. Om personaltätheten blir 1,16 årsarbetare per boende, vilket en tidigare utredning visat är en lagom nivå, innebär det att dagens bemanning måste öka med 35 procent. Om bemanningen ökar lika mycket inom hela äldreomsorgen landar notan på 17 miljarder.

TT