Karolinska forskade utan tillstånd

Publicerad 2017-01-17

Medicin. Karo­linska institutet och Karolinska universitetssjukhuset har genomfört avancerad forskning på människor - utan föregående djurstudier eller giltiga tillstånd.

Från 2011 till hösten 2016 har minst 68 personer, flera av dem barn, behandlats på detta regelvidriga sätt, rapporterar Svenska Dagbladet.

Det handlade om allvarligt sjuka personer som genomgått benmärgstransplan­tation men som efteråt drabbats av svåra komplikationer. Forskarna har då satt in en experi­mentell behandling med celler från moderkakor.

Enligt Katarina Le Blanc, professor i klinisk stamcellsforskning vid KI, är affären värre än den med Paolo Macchiarini, kirurgen som opererade in konstgjorda ­luftstrupar utan nödvändiga tillstånd.

– Det är samma tankefel, men här handlar det om många fler patienter och det har pågått systematiskt i många år. Man har lämnat vilseledande uppgifter och man kan befara att några dött för tidigt på grund av den experimentella behandlingen, säger hon till tidningen.

Karolinska universitetssjukhusets ledning tillstår att ett stort antal patienter behandlats utan behöriga tillstånd.

– Verksamheten har stoppats och vi har infört en kontroll som ska se till att alla följer lagar och regler, säger Harald Blegen, divisionschef för cancersjukvården.

TT