Fler yngre söker hjälp för läkemedelsberoende

Publicerad 2017-10-09

Medicin. Allt fler yngre söker hjälp för beroende av sömnmedel och opioider.

Alarmerande, anser läkare.

En alltmer stressad tillvaro och jakt på snabba lösningar tros ligga bakom.

– I stället för att sänka tempot tar man den enkla vägen och går till doktorn och frågar efter ett recept, säger överläkare Niklas Preger.

På Beroendecentrums mottagning för läkemedelsberoende i Stockholm, med runt 8 000 besök varje år, har läkarna de senaste åren noterat ett ökat beroende av sömnmedel.

– Det har definitivt seglat upp som ett större problem. I dag utgör de som är beroende av sömntabletter en majoritet av våra patienter, säger Niklas Preger, som också är sektionschef på mottagningen för läkemedelsberoende.

Förhållandevis många som söker hjälp är yngre, från 20 år och uppåt.

– Sömntabletterna har ökat i alla grupper, men det är bland yngre som det är mer alarmerande, säger Niklas Preger.

Enkel utväg

Det handlar framför allt om preparaten Imovane och Stilnoct, som egentligen inte är riktiga sömntabletter utan "insomningstabletter" som ska användas vid kortvariga sömnbesvär.

Men många fastnar, enligt Niklas Preger.

– Det står tydligt i instruktionen att det här ska man ha max i två veckors tid, som en utgångspunkt. Men vi lever i en stressad tillvaro där man aldrig riktigt kommer till ro - man har IT i sängen, ligger och läser på Ipaden medan mobilen piper. I stället för att skapa en god sömnhygien tar man till tabletter, det är en enkel utväg, säger han.

För en del slutar det så illa att de måste ta tabletterna även dagtid för att kunna fungera.

– Det är ett väldigt bekymmersamt läge. Då tar man tabletten för att få lugn i kroppen och ångestlindring. Sedan kommer man till ett läge där kroppen inte klarar sig utan tabletterna, även om man haft en lugn och bra dag, och då måste man fylla på mer och mer och så är man inne i en ond cirkel, säger Preger.

Opioider ökar

Fler unga personer, mellan 18 och 35 år, söker också i större utsträckning hjälp för beroende av smärtstillande opioider, som Tramadol och Citodon.

– Det är det störst växande problemet vi har just nu, säger Spyridon Kilaidakis, cheföverläkare vid Beroendecentrum i Örebro.

Många har även ett andrahandsmissbruk av sömntabletter.

Även Spyridon Kilaidakis pekar på en trend i samhället där man kräver omedelbart resultat.

– För 50 år sedan om man fick huvudvärk så gjorde man ingenting, man bara gick och lade sig. Men nu vill man ha en snabb lösning och då blir det ofta någon opioid.

Stramas åt

Att dessa tunga läkemedel i dag ofta går att köpa via nätet bidrar till utvecklingen, tror Spyridon Kilaidakis.

– Först får man kanske preparatet förskrivet av läkare. Sedan, om vården nekar, är det ganska enkelt för en patient att köpa själv på internet och få det hemlevererat, säger han.

Båda läkarna anser att förskrivningen av beroendeframkallande läkemedel borde stramas åt.

– Sedan förstår jag också att man får mycket press från patienten, och det finns inga icke-beroendeframkallande mediciner som är lika effektiva mot smärta som opioider, säger Spyridon Kilaidakis.

Läkemedelslista

Enligt Läkarförbundet finns flera orsaker till problemet med felförskrivningar av beroendeframkallande preparat

– Den ena är att patienten inte har en fast läkarkontakt som kan ta tag i problematiken bakom. Den andra är att vi inte kan se vad andra läkare har förskrivit. Patienten kan ha ett opioidpreparat från en annan läkare och ett sömnmedel från ytterligare en läkare, säger ordförande Heidi Stensmyren.

Hon vill se både fler fasta läkarkontakter och en nationell läkemedelslista, där det framgår vilka mediciner en patient har.

TT