KD tar fram ny skolpolitik

Publicerad 2011-11-04

Stockholm. Skolan ska inte bara leva upp till kunskapsmålen utan också ge barn och unga sunda värderingar. Den bör vara karaktärsdanande, skriver KD-ledaren Göran Hägglund på Dagens Nyheters debattsida.

Hägglund pekar på att det finns en fara i en alltför snäv syn på kunskap, där skolans uppgift endast är att utbilda för arbetslivet. Utbildning innebär mer än att få högsta betyg och komma in på rätt utbildning som ger bäst karriärmöjligheter.

KD-ledaren vill därför återupprätta bildningsidealet och ge elever livskunskap.

Kunskap krävs för att lära moral och ansvar. Med hjälp av tydliga uppförande- och ordningsregler ska eleverna lära sig att i vardagen praktisera respekt för människors lika värde, demokrati och jämlikhet, menar Hägglund.

"Tyvärr finns det alltför många signaler om att arbetet med värdegrunden inte fungerar i våra skolor."

Lärarna behöver därför få rätt att beslagta mobiler, ge skriftliga varningar och utfärda kvarsittning, enligt Hägglund.

Partiet tillsätter nu en arbetsgrupp under ledning av riksdagsledamoten Annika Eclund som ska ta fram konkreta förslag och utforma en ny skolpolitik.

Utbildningsminister Jan Björklund välkomnar att Kristdemokraterna vill engagera sig mer i skolpolitiken.

– De konkreta förslag som nämns i artikeln är redan genomförda i den nya skollagen, men jag uppfattar det som en signal att man vill ägna sig mer åt skolpolitik, och det välkomnar jag, säger Björklund till TT.

De konkreta förslag som Göran Hägglund efterlyser och som alltså redan är genomförda är bland annat att lärarna ska få beslagta mobiltelefoner, ge skriftliga varningar och utfärda kvarsittning.

KD:s arbetsgrupp om skolan ska nu föreslå konkreta förslag för att skolan ska klara sitt uppdrag, att förmedla kunskap, bildning och värdegrund.

– Vi har gjort väldigt stora utbildningspolitiska förändringar, men jag inbillar mig inte att de räcker, detta är bara början, säger Björklund.

TT