Inget ansvar för gifter vid glasbruk

Publicerad 2015-10-11

Miljö. Det finns runt 50 förorenade tomter i Glasriket i Småland och saneringen kommer att kosta runt en miljard kronor. Metaller som använts till glastillverkning - exempelvis bly, arsenik och kadmium - förorenar markerna.

Den gamla glasbrukstomten vid Bergdala bedöms vara en av de mest förorenade i Kronobergs län. Men länsstyrelsens nya ansvarsutredning för området visar att det inte går att kräva att något företag sanerar marken, rapporterar P4 Kronoberg.

Det mesta gifterna från glasbruket har nämligen tillkommit före den första miljöskyddslagen - som kom år 1969.

– De enda tre företag som fortfarande existerar har bedrivit sin verksamhet under så kort tid och i så ringa omfattning att de inte kan sägas ha något saneringsansvar, säger Thomas Persson som är miljövårdsdirektör vid länsstyrelsen till radion.

TT