Stora skillnader hos barnutredare

Publicerad 2015-04-15

Barn. Kompetensen hos barnutredare skiljer sig kraftigt åt mellan Sveriges kommuner. Dessutom missgynnas placerade barn i skolan, där bara drygt häften får gymnasiebehörighet.

Endast 70 procent av personalen som utreder barns behov och stöd har en socionomutbildning och tre års erfarenhet inom området. Kompetensen skiljer sig också mycket mellan landets kommuner, visar Socialstyrelsens jämförelse.

Flest barn berörs i storstäder, där mellan 17 och 100 procent av handläggarna uppfyller kriterierna.

– Resultatet talar för sig själv. Det ska vara en jämlik socialtjänst som inte är beroende av var man bor eller vilken handläggare man får. Annars kan det medföra konsekvenser för barn och föräldrar, som att de inte får en rättvis eller säker utredning, säger barnsamordnaren Katarina Munier.

Vad kompetensskillnaderna beror på är oklart, men hon poängterar att kommunerna bör ta till sig resultatet och se över socialtjänsten på orten.

– Det ska finnas en grundbemanning som möter behoven, men personalen måste också ha rätt kompetens för att göra säkra utredningar, säger hon.

Undersökningen visar också att bara 55 procent av alla placerade barn går ut skolan med gymnasiebehörighet, jämfört med 88 procent bland övriga barn.

TT