Extremt unga läkarstudenter ses över

Publicerad 2017-10-13

Vård. Hur gammal behöver man vara för att få utbilda sig till läkare? Klarar du av skolan tillräckligt snabbt kan du i dag börja som 15-åring. Nu funderar de ansvariga för läkarprogrammen om att införa en åldersgräns.

En 15-åring och en 16-åring utbildar sig just nu till läkare i Sverige, skriver Läkartidningen. Deras extremt unga åldrar har fått de ansvariga på landets sju läkarprogram att reagera. Hans Hjelmqvist, ansvarig för läkarprogrammet i Örebro, ska nu tillsammans med sin kollega Jan Brynhildsen i Linköping se över frågan.

– Det är extremt ovanligt. Men det räcker att det finns enstaka fall för att det måste finnas klara principer för hur det ska hanteras, säger Hans Hjelmqvist till TT.

Fortfarande barn

Under den verksamhetsbelagda utbildningen, när studenterna alltså är ute i sjukvården, är det upp till verksamhetscheferna på respektive klinik om studenterna ska tas emot. Även om det är handledaren som har det huvudsakliga medicinska ansvaret innebär det i praktiken att en person så ung som 15 år ska träffa patienter.

– Har man verkligen uppnått en mognad? Man är ju faktiskt ett barn fortfarande. Det handlar mycket om vad patienterna kan förvänta sig. Vid den här typen av utbildning, när man tidigt är ute och möter patienter, måste man fundera ur både studentens, patientens och hela sjukvårdens synvinkel, fortsätter Hans Hjelmqvist.

Principdiskussion

Förutsättningslöst har man nu börjat diskutera en eventuell åldersgräns. Först och främst kommer frågan att tas vidare till landstingen för att sedan eventuellt gå vidare till Universitetskanslersämbetet.

– Vi måste fråga oss om det här verkligen är rimligt. Det behövs en principdiskussion. Om det ska finnas en åldersgräns, vad ska den då vara och vem ska bestämma var den ska ligga? frågar sig Hjelmqvist.

Mellanväg föreslås

Karin Båtelson, vice ordförande för Läkarförbundet, betonar att det är ett nytt fenomen. Det är viktigt att frågan ses över, det gäller ju flera utbildningar med patientkontakt, men åldersgränser kan dock vara en svår gränsdragning, menar hon och föreslår en slags mellanväg.

– En strikt ålder kan vara svår. Det går inte att förhindra dem från att läsa på universitet och de som är otroligt duktiga ska ju inte heller behöva bromsas i sin utbildningsiver. Men däremot kanske de inte ska göra de delar som rör patientkontakt, säger hon och fortsätter:

– Det handlar faktiskt om människor, kanske svårt sjuka, som sökt vård och studenterna är ju barn juridiskt som inte omfattas på samma sätt som en vuxen. Att träffa patienter i den här rollen som blivande läkare tycker jag att man ska omfattas av lagar och regelverk som gäller som vuxen. Och för patienterna kan det också kännas väldigt konstigt.

TT