Upphandling om åldersbedömningar klar

Publicerad 2017-01-26

Flyktingfrågan. Rättsmedicinalverkets upphandling avseende medicinska åldersbedömningar av ensamkommande unga asylsökande är klar.

Den upphandlade kapaciteten är minst 500 åldersbedömningar varje månad i respektive sjukvårdsregion. Eftersom det finns sex sjukvårdsregioner innebär det att det i teorin kan bli möjligt att åldersbedöma minst 3 000 unga per månad.

I varje åldersbedömning ingår två undersökningar, dels en magnetkameraundersökning av knäled, dels en röntgenundersökning av visdomständer.

Att undersöka knäleden kostar 1 100-1 280 kronor per gång i de olika regionerna enligt det så kallade tilldelningsbeslutet, medan en tandundersökning kostar 1 500-1 900 kronor.

Rättsmedicinalverket räknar med att undersökningarna kan komma igång under detta kvartal.

Tilldelningsbeslutet kan dock överklagas till och med den 6 februari.

TT