Vården vill inte ta över fylleceller

Publicerad 2013-11-07

Stockholm. Både polisen, flera ledande politiker och särskilda statliga utredare har föreslagit att vården ska ta över polisens ansvar för så kallade fylleceller. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) vägrar, men kan dock tänka sig att hjälpa till lite.

– Jag tror att man skulle kunna inleda en dialog för att få lite mer klarhet i om landstingen kan hjälpa till med någon slags checklista eller underlag som stöd för polisen, säger Gunnborg Brännström, projektledare vid SKL.

Varje vecka görs omkring tusen omhändertaganden enligt LOB (lagen om omhändertagande av berusade personer). Det innebär 50 000-60 000 omhändertaganden på ett år. I snitt dör varje år sex personer i fyllecell. Många anser att det hänger ihop med att polisen saknar medicinsk kompetens.

TT