Influensa extra farligt för äldre

Publicerad 2013-12-13

Stockholm. Andelen patienter som vårdades på sjukhus för influensa och lunginflammation ökade med 22 procent mellan 2010 och 2012. Ökningen motsvarar cirka 7 000 fler fall, visar Socialstyrelsens statistik över sjukdomar i slutenvården. Äldre personer stod för merparten av ökningen.

Förklaringen tros vara att flera typer av influensa cirkulerade på en och samma gång samtidigt som vaccinationstäckningen bland riskgrupperna minskade kraftigt.

Det är ganska vanligt att äldre med influensa även drabbas av lunginflammation. Den senare, som kallas för en sekundär lunginflammation, orsakas av de bakterier som normalt finns i luftvägarna. Sekundära lunginflammationer, tillsammans med hjärtsvikt, är en strakt bidragande orsak till den överdödlighet som syns bland äldre under influensasäsongerna.

TT