Svensk skola under OECD-snittet

Publicerad 2011-06-18

Stockholm. Den svenska skolan är internationellt sett dålig på att stötta elever från socialt svagare hem. Sverige hamnar klart under snittet i en OECD-studie där man jämfört hur stor andel av respektive lands elever som trots sämre socioekonomiska förutsättningar lyckades göra toppresultat i den internationella kunskapstestet Pisa. Även Norge och Danmark låg under OECD-snittet, medan Korea och Finland hamnade högst.

TT