Sjukvården fortfarande inte jämlik

Publicerad 2017-01-23

Sjukvård. Hälso- och sjukvård ska enligt lagen erbjudas på lika villkor för alla - oavsett kön, utbildning, ålder eller härkomst. Det gör den inte, skriver Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell och avdelningschef Mona Heurgren på Dagens Nyheters debattsida.

Socialstyrelsens nya jämförelse av hälso- och sjukvården visar på en rad förbättringar inom sjukvården, men brister i jämlikhet som kan kopplas till utbildningsnivå är fortfarande ett överhängande problem, anser skribenterna.

Till exempel löper män större risk än kvinnor att dö i kranskärlssjukdomar. Och bland både män och kvinnor är risken större att dö för dem med förgymnasial utbildning, än för dem som studerat längre.

Även när det gäller självmord spelar antalet år i skolan roll, då självmord är betydligt vanligare hos dem med kortare utbildningar.

I rapporten framgår också att kvinnor skadas i betydligt högre utsträckning än män i fallskador, att tandvården är ojämlik samt att tillgänglighet och väntetider i vården varierar kraftigt.

TT