Kyckling fortsätter sprida smitta

Publicerad 2017-05-11

Hälsa. Antalet personer som blir sjuka av färsk kyckling är fortsatt högt. Folkhälsomyndigheten anser att branschens åtgärder inte är tillräckliga.

Sedan juni förra året handlar det om 100-300 personer i veckan som har blivit sjuka i campylobacter, en tarmbakterie som framförallt förekommer hos fåglar. Utredningar som Folkhälsomyndigheten har gjort pekar ut färsk kyckling som smittkälla.

– Det är viktigt att känna till att kyckling fortfarande inte är säkert. Det är fortfarande tre till fyra gånger fler än vanligt som blir sjuka, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

Vanligtvis sjunker antalet insjuknade under vintern, men den här vintern har nivåerna fortsatt att vara höga.

Vill se fler åtgärder

Varför så många fortfarande insjuknar trots åtgärder från kycklingbranschen är oklart.

– En möjlighet är att man inte har gjort tillräckligt. De signaler vi får från branschen är att det tar tid för åtgärderna att slå igenom, säger Tegnell och efterfrågar ytterligare åtgärder.

Maria Donis, vd för Svensk fågel, säger att provsvar från Statens veterinärmedicinska anstalt visar att förekomsten av campylobacter hos kycklingar faktiskt har sjunkit.

Lever inte i steril miljö

– Den senaste rapporten för april visar på att vi ligger på sju procent, vilket är de nivåer som brukar förekomma. Det visar att åtgärderna som tagits har gett effekt, säger hon.

– Man måste vara medveten om att kycklingarna inte lever i en steril miljö. Har man djur som lever utomhus är risken högre för förekomsten av campylobacter. Det är därför viktigt att alltid ha god hygien i köket och tillaga kycklingen på rätt temperatur.

TT