Sida ska utreda trend som oroar

Publicerad 2016-10-06

Politik. Sida får i uppdrag att utreda hur svenskt bistånd mer effektivt kan motverka det krympande utrymmet för civilsamhällesorganisationer, kulturarbetare och journalister runt om i världen.

"De snabbt förändrade förutsättningarna för många aktörer kräver nya instrument och initiativ för att motverka den negativa trenden", skriver regeringen i ett pressmeddelande.

De senaste åren har antalet restriktiva lagstiftningsinitiativ ökat och sedan 2012 har omkring 60 länder infört lagar som minskar det demokratiska utrymmet, enligt uppgifter från International Center for Non-Profit-Law.

Sidas rapport ska lämnas i februari 2017. Regeringen kommer också att öka stödet till organisationer som verkar inom civilsamhället med 150 miljoner kronor under nästa år.

TT