Två av 16 miljömål nås till 2020

Publicerad 2012-03-30

Stockholm. Bara två av Sveriges sexton miljömål, skyddande ozonskikt och säker strålmiljö, kan nås med dagens styrmedel. Övriga 14 miljömål går inte att nå till 2020 med de styrmedel och åtgärder som beslutats hittills, konstaterar Naturvårdsverket.

Tidigare har nio av de 16 miljökvalitetsmålen bedömts som svåra eller omöjliga att nå till 2020. I år har verket tagit fasta på de faktiska förutsättningarna att, med existerande medel och insatser, nå målen.

TT