Metall återvunnet från kistor för 80 miljoner

Publicerad 2017-10-24

Miljö. Över 30 ton metallrester, till ett värde av 80 miljoner kronor, har återvunnits vid svenska krematorier sedan förra sommaren, då lagen om metallåtervinning vid kremering trädde i kraft.

Årligen handlar det om 20 ton metall - i huvudsak gångjärn, lås och spikstift från kistan, men också proteser av olika slag, som knä- och höftleder av titan - som skrapas fram ur askan och återvinns. Den exceptionella mängden om 30 ton beror på att många krematorier lagrat metall i väntan på att återvinningen skulle komma igång.

Inför lagändringen tecknande Svenska kyrkan ett ramavtal med ett återvinningsföretag som 53 av Svenska kyrkans 56 krematorier är anslutna till.

"Vi kvalitetssäkrar tjänsten ur etiska och ur hållbarhetsaspekter, samtidigt som vi får en tydlig bild av volymerna och värdet av återvinningen vid krematorierna", säger Svenska kyrkans inköpare Hanna Skoglund i ett pressmeddelande.

TT